Aktualizácia 27.7. 2017, 18:00 LSEČ

Dnes 27.7. bude po úspešných testoch spustený digipeater na palube družice skCUBE. Tento mód umožnuje dátové spojenie dvoch rádioamatérov v dosahu družice, teda na vzdialenosť viac ako 4000 km. Satelit zachytí správu, podpíše a vyšle späť na Zem. Prevádzka tzv. digitálneho opakovača bude trvať až do nedele, vždy počas večerných preletov. Dalšie spustenie digi módu bude podľa potreby a ohlasu rádioamatérov. Počas režimu digi nebude vysielaná morze telemetria.

Pokiaľ s družicovým príjmom nemáte skúsenosti a chceli by ste si vyskúšať príjem signálov z 1. slovenskej družice, pripravili sme pre Vás nasledovné dva návody:

  1. Ako prijímať signály z skCUBE
  2. QFH anténa pre príjem skCUBE
by

Comments are closed.